Ochrana osobních ůdajů

 1. Udělujete tímto souhlas pro Fitness recepty, odpovědná osoba Ing. Michaela Švecová, se sídlem Jalubí 581, 687 05 Jalubí, identifikační číslo: 06437079 (dále jen „odpovědná osoba“), zapsaná v živnostenském rejstříku na Městském úřadě v Uherském Hradišti, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení,
  • korespondenční adresu,
  • emailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • text zprávy,
  • údaje vypovýdající o fyziologii člověka (výška, váha atd.)
  • sociodemografické údaje (věk – datum narození, pohlaví, vzdělání, zaměstnání atd.)
  • údaje o chování a preferencích.
  • IP adresa,
  • cookies.
 2. Výše uvedené údaje jsou zpracovány za účelem:
  • odeslání objednávky knihy zakoupené na www.fitnessrecepty.net,
  • nebo zpracování nutričního poradenství poptaného na téže webové stránce,
  • nebo vytvoření komentáře k receptům taktéž na výše jmenované webové stránce,
  • nebo pro marketingové účely projektu Fitness recepty, například v podobě newsletteru.Všechny tyto údaje a
  • případné vyplnění komentáře k receptům na www.fitnessrecepty.net budou správcem (odpovědnou osobou) zpracovány a uchovány na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu o zpracování údajů.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo zasláním mailu na info@fitnessrecepty.net. Odpovědná osoba bude reagovat na toto oznámení nejpozději do 30 kalendářních dnů.
 4. Zpracování osobních údajů provádí odpovědná osoba, osobní údaje však pro odpovědnou osobu mohou zpracovávat i další případní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
  • Fakturoid s. r. o., se sídlem V pláni 532/7, Praha 4, 142 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250448, IČ: 04656679, DIČ: CZ04656679 (vytváření, odesílání a uchovávání faktur)
  • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (newsletter – správa e-mailů)
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (poštovní služby)
  • Facebook pixel
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.